De Luchtreiziger Ballonvaarten

 

Prijzen:

-Tarieven op onze website zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
-Cadeaubonnen en ballonbonnen hebben een geldigheid van 1 jaar na uitgifte en komen, tenzij anders overeengekomen, na die periode te vervallen.
-De ontvanger van de cadeaubon / ballonbon neemt initiatief om een afspraak met ons te maken voor een ballonvaart.

Verzekeringen:

Alle passagiers zijn bij De Luchtreiziger Ballonvaarten volledig verzekerd, wanneer er schade aan derden ontstaat veroorzaakt door opzet, grove schuld of nalatigheid van de piloot of diens crew. Het te vergoeden bedrag is echter nooit hoger dan het bedrag waar de assuradeur dekking voor geeft.

Roerende goederen welke niet strikt noodzakelijk zijn voor een ballonvaart komen niet voor vergoeding in aanmerking, zoals foto- en videoapparatuur, telefoons, zonnebrillen, verrekijkers e.d..

De deelnemers aan de ballonvaart dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de piloot en diens crew.

Betaling:

De betaling dient uiterlijk drie weken na factuurdatum te geschieden, doch uiterlijk minimaal 24 uur voor de vaart zichtbaar op onze rekening te staan. Indien dit door omstandigheden niet mogelijk is (bijv. bij een last-minute boeking) kunt u in het uiterste geval alsnog contant, voorafgaande aan de vaart, uw betaling verrichten. Betalingen achteraf zijn uitsluitend mogelijk indien dit vooraf expliciet is overeengekomen en geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

 

Afspraak wijzigingen & annuleringen:

Wijziging afspraak:

-Indien u tot 2 weken voor de afgesproken datum uw afspraak wilt wijzigen kan dit kosteloos.
-Indien u tussen 1 en 2 weken voor de afgesproken datum uw afspraak wilt wijzigen dan bent u 15% van de boekingskosten extra verschuldigd.
-Indien u tussen 1 week en 2 etmalen/dagen voor de vaart uw afspraak wilt wijzigen dan bent u € 25,- per ticket extra verschuldigd.
-Indien u 2 etmalen of minder voor de vaart uw afspraak wilt wijzigen dan bent u € 35,- per ticket extra verschuldigd.
-De Luchtreiziger Ballonvaarten heeft het recht om de ballonvaart op de afgesproken datum te annuleren indien de weersomstandigheden dit een ballonvaart niet toelaten. In dit geval vindt er geen restitutie plaats, maar zal in overleg een nieuwe afspraak worden gemaakt.

Annuleringen:

-Indien u tot 3 weken voor de afgesproken datum uw afspraak volledig wilt annuleren dan brengen wij u 50% van de boekingskosten in rekening.
-Binnen 3 weken voor de afgesproken datum is restitutie in geval van annulering niet meer mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
-Ballonbonnen van welke organisatie ook, passagiersplaatsen, of andere tegoedbonnen zonder vaartdatum kunnen nimmer voor contant geld worden ingewisseld.

Opstijglocatie:

De opstijglocatie kan uitsluitend worden gegarandeerd indien de passagier(s) via één van onze zogenaamde afroeplijsten op de dag van de ballonvaart wordt opgeroepen om vanaf zijn/haar voorkeurslocatie op te stijgen. Deze oproep gebeurt altijd op de dag van de ballonvaart zelf. Bij alle andere planningen (meerdere dagen vooruit) kan de opstijglocatie niet gegarandeerd worden, omdat de actuele windrichting enkele dagen vooruit met onvoldoende zekerheid in kaart gebracht kan worden.
Indien een ballonvaart geboekt wordt op een vaste datum met een voorkeurslocatie (startveld) dan kan De Luchtreiziger Ballonvaarten hiervan afwijken als vertrek vanaf deze voorkeurslocatie een onveilige ballonvaart tot gevolg kan hebben. Passagiers kunnen nimmer hun ballonvaart annuleren omdat de voorkeurslocatie voor het opstijgen wegens meteorologische omstandigheden niet kan worden uitgevoerd.

Betreffende de algemene voorwaarden:

-Op actietickets kunnen aanvullende actievoorwaarden van toepassing zijn.
-Genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing tot de datum waarop deze worden gewijzigd.
-Op onze website staat altijd de geldende versie van onze algemene voorwaarden.

 
naar boven